Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (2024)

de goedkoopste basisverzekering

Wat is een budgetpolis zorgverzekering?

De budgetpolis zorgverzekering is een vorm van de naturapolis. Bij deze type polissen heeft de verzekeraar met een gelimiteerd aantal zorgverleners een contract waarbij de verzekerde een volledige vergoeding krijgt. Bij gecontracteerde zorg worden met specifieke zorgaanbieders prijsafspraken gemaakt. In de praktijk betekent kiezen voor een budgetpolis dat je als verzekerde geen vrije zorgkeuze hebt, wil je de rekening 100% vergoed krijgen.

Dat principe geldt ook voor het ziekenhuis. Zo kan het zijn dat je niet terecht kunt bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis tegen een volledige vergoeding. Houd rekening met ongeveer 20-30% eigen bijdrage van de totale zorgkosten bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Het loont om goed uit te zoeken of de budgetpolis de ziekenhuizen in je directe omgeving dekt om onverwachte kosten te voorkomen.

Let op: zorgverzekeraars gebruiken vaak de namen ‘selectief’ of ‘basis budget’ om de budgetpolis aan te duiden. In onze zorgvergelijker zie je deze termen ook terugkomen in het aanbod.

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (1)

Wat is het verschil tussen een budget zorgverzekering en zorgverzekering voor studenten?

Het korte antwoord: de studenten zorgverzekering is niets anders dan de goedkopere ‘reguliere’ zorgverzekeringen binnen het aanbod van zorgverzekeraars, zoals de budgetpolissen. Bepaalde polissen worden aangeduid als zijnde studenten zorgverzekeringen, omdat veelal studenten deze afsluiten. De term richt zich tot de student, omdat het gaat om de goedkoopste polissen en studenten zoals bekend een kleinere portemonnee hebben.

Wat is het verschil tussen een budgetpolis en naturapolis?

De opbouw van de budgetpolis en naturapolis is hetzelfde. Beiden vergoeden alleen de volledige zorgkosten met de zorgverleners en ziekenhuizen waarmee een contract is afgesloten. Het grote verschil zit in het aantal opties waar je rekening 100% vergoed wordt. Bij de naturapolis is dit beperkt, en bij de budgetpolis is dit zeer beperkt. Vandaar ook de naam ‘budgetpolis’, zie het als een naturapolis-light.

Ook is er een verschil tussen de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Bij een budgetpolis wordt ongeveer 70% van de zorgrekening vergoed, ten opzichte van 75 tot 85% bij de naturapolis. Budgetpolissen zijn daarnaast vooral digitaal georganiseerd, zo kun je als verzekerde alleen terecht via de online omgeving van de verzekeraar bij de internetapotheek voor herhaalrecepten. Dit kan een voordeel zijn als je graag snel en zelfstandig online je zaken regelt.

Benieuwd naar de andere basisverzekeringen? Kijk ook eens naar de restitutiepolis met volledig vrije zorgkeuze of de combinatiepolis, waarbij voor sommige zorg een vrije zorgkeuze en voor andere gecontracteerde zorg geldt.

Waarom zijn budgetpolissen goedkoper?

Zorgverzekeraars kopen zorg scherp in bij zorginstanties en kunnen daarmee de zorgpremies laag houden. In ruil voor veel doorverwijzingen naar de betreffende zorgcentra (zoals een ziekenhuis) krijgt de verzekeraar een gunstige prijsafspraak. Op z’n beurt kan de zorgverzekeraar jou als potentiële klant een lage maandelijkse premie bieden. De andere kostenbesparende keuze is dat het contact met de zorgverzekeraar verloopt via het internet. Met deze strategische zet wordt er bespaard op personeelskosten. Het terugdringen van de kosten maakt dat de premies voordeliger kunnen worden aangeboden en de budgetpolis tot de goedkoopste zorgverzekering behoort.

Is de budgetpolis de juiste zorgverzekering voor mij in 2024?

De budgetpolis kan een geschikte optie zijn als je zoekt naar de laagste maandelijkse zorgpremie, van vrijwel geen zorg gebruikmaakt, vrije zorgkeuze onbelangrijk vindt en het geen probleem voor je is verder te reizen naar een zorgverlener. Is vrije zorgkeuze wel belangrijk voor je, kies dan voor een restitutiepolis. Daarnaast is telefonisch contact met een klantenservice van de budgetpolis vaak niet mogelijk. Vragen gaan via mail of chat en declaraties via een online omgeving. Past dit niet bij jou, dan is de naturapolis een meer geschikte zorgverzekering.

Neem in je overweging mee welke zorgverleners en ziekenhuizen bij de bedoelde budgetpolis gedekt worden. Het is mogelijk dat de naturapolis toch het meer voordelige alternatief is, omdat deze wel een contract heeft met jouw zorgaanbieders en de budgetpolis niet. Niet-gecontracteerde zorg kan namelijk duur uitvallen. Alleen naar de maandelijkse premie kijken, geeft dus geen volledig beeld over de mogelijke uiteindelijke kosten. Gebruik onze zorgvergelijker en bekijk de verschillende polissen aandachtig om de beste zorgverzekering voor 2024 voor jou te selecteren.

Bij welke zorgaanbieders kan ik terecht?

In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat met welke zorgverleners en ziekenhuizen contracten zijn afgesloten. Ook op hun website kun je hier meer informatie over vinden. Zorgverzekeraars zijn transparant over de gemaakte afspraken. Bij sommige verzekeraars kun je slechts bij 16 ziekenhuizen terecht voor planbare zorg. De spoedeisende dienst wordt daarentegen áltijd volledig vergoed, ook bij een budgetpolis. De ambulance zal je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijden.

Waarom wel of niet kiezen voor een budgetpolis?

Denk je erover een budget zorgverzekering af te sluiten? Wij hebben de voordelen van een budgetpolis voor je op een rijtje gezet. Er kleven ook nadelen aan dit type basisverzekering. Ondanks dat deze lijst langer is, kan het absoluut zo zijn dat de nadelen voor jou niet opwegen tegen de voordelen. Overweeg dus goed wat voor jou belangrijk is.

Voordelen van een budgetpolis

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (2)

  Het is de goedkoopste basisverzekering met laagste maandelijkse premie.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (3)

  In het geval van een goede gezondheid en weinig tot geen zorgkosten kan je zo gemakkelijk besparen op je jaarlijkse kosten.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (4)

  Rekeningen hoeven niet vooruit betaald te worden.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (5)

  Declaraties en herhaalrecepten regel je zelfstandig en snel online.

Nadelen van een budgetpolis

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (6)

  Zorgkeuze is beperkt; je kan niet bij elk ziekenhuis terecht voor een behandeling.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (7)

  Zorgkosten moeten (gedeeltelijk) zelf betaald worden als gekozen wordt voor niet-gecontracteerde zorgverlener.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (8)

  Dure rekeningen als gevolg van een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener of ziekenhuis.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (9)

  Zorg is niet altijd dichtbij beschikbaar, soms moet je ver reizen voor planbare zorg om bij een gecontracteerd ziekenhuis behandeld te worden.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (10)

  Het kan voorkomen dat je moet kiezen tussen een wachtlijst of toch een gedeelte van de medische hulp betalen ten gevolge van meerdere verzekerden die vanuit de budgetpolis bij hetzelfde ziekenhuis zorg nodig hebben.

 • Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (11)

  Bellen naar een klantenservice voor vragen kan niet omdat je de budgetpolis vaak alleen via een online omgeving regelt.

Budget zorgverzekering vergelijken

Zoek je een goedkope zorgverzekering? Geef in onze zorgvergelijker aan dat je ‘geen voorkeur’ hebt wat keuzevrijheid betreft. De vergelijker zal alle naturapolissen, dus ook budget, tonen op basis van je wensen. Kijk naar de meest voordelige resultaten en de polisvoorwaarden voor de beste budgetpolis. Gevonden wat je zocht? Wij regelen je overstap snel en gratis.

Zorgverzekeringen vergelijken

Veelgestelde vragen over de budgetpolis

  Welke zorgkosten krijg ik vergoed?

  Maak gebruik van de gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen om een volledige end directe vergoeding. Zoek dus vooraf op de website van de zorgverzekeraar op met welke zorgaanbieders contracten zijn afgesloten.

  Moet ik betalen voor de spoedeisende hulp?

  De contracten die de zorgverzekeraar afsluit, gelden alleen voor geplande zorg. Als je spoedeisende hulp nodig hebt dan staan de deuren van elk ziekenhuis voor open. Je hoeft je geen zorgen te maken om de kosten: bij spoedeisende hulp worden alle kosten vergoed.

  Wanneer kan ik overstappen naar een andere polis?

  Half november maken de zorgverzekeraars hun premies bekend voor volgend jaar. Dan kan jij beginnen met vergelijken en overstappen. Uiterlijk 31 december kan je overstappen. Onze zorgvergelijker houdt rekening met al jouw wensen en maakt voor jou een lijstje met de beste en goedkoopste zorgverzekeraars. Het enige wat jij dan nog hoeft te doen is een keuze maken. Ben je toch niet tevreden? Je hebt 14 dagen bedenktijd, dus je mag altijd nog wisselen.

Neem dan contact op met een van onze zorgexperts. Zij helpen je graag.

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (12)

Bel

020 – 760 42 42

Binnen: 1 minuut

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (13)

Whatsapp

Binnen: 15 minuten

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (14)

Mail

service@overstappen.nl

Binnen: 2 uur

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (15)

Chat

Begin chat

Binnen: 4 minuten

Budget zorgverzekering (budgetpolis) | Juiste keuze voor 2024? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 5843

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.